Kantoor Palfliet

Wettelijke bepalingen

Correctheid van de informatie

Kantoor Palfliet besteedt veel zorg aan de inhoud van deze website, ondanks deze inspanning is het onmogelijk garanties te verstrekken naar de correctheid van de informatie. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Kantoor Palfliet kan op geen enkele manier aansprakelijk worden geacht voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Externe websites

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere websites, is Kantoor Palfliet niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites. Iedereen die gebruikt maakt van de links is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Kantoor Palfliet geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van Kantoor Palfliet, behoudens anders vermeld. Kantoor Palfliet geeft de bezoeker van deze website de toelating om de opgenomen gegevens te kopiƫren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die eventueel aan Kantoor Palfliet verstrekt worden opgenomen in de database van Kantoor Palfliet. Deze gegevens worden door Kantoor Palfliet gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten/diensten. Iedereen beschikt over een inzage-, correctie- en schrappingsrecht. Indien U van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen.

Klachten en/of opmerkingen

Met klachten over de site kun je altijd terecht bij de webmaster.

Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot de Kantoor Palfliet-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd.