Kantoor Palfliet

Sparen en beleggen

Sparen en beleggen

Wist u dat de Belg tot de spaarkampioenen van de eurozone behoort? Sinds 2005 wordt er opnieuw almaar meer gespaard. De jaarlijkse vorming van spaargeld is tussen 2005 en 2008 met zowat 30% gestegen.

Dat de Belg inventief is in het beheren van de uiteenlopende spaarformules is dan ook niet verwonderlijk. Het merendeel van de spaarders spreidt zijn spaargelden over een spaarboekje, obligaties of geselecteerde beleggingsformules. Zo bleek uit een berekening van De Tijd dat in 2009 de Belgische spaarders maar liefst minstens 3,45 miljard euro in bedrijfsobligaties (t.o.v. 200 miljoen in 2008!) en 1,2 miljard euro in beleggingsfondsen hebben gestopt.

Geïnteresseerd? Via ons kantoor kunt u informatie verkrijgen over de spaar- en beleggingsfondsen uit Tak 21 en Tak 23. Vraag ook naar de fiscale voordelen die u kunt genieten wanneer u deze producten onderschrijft in het kader van pensioensparen of lange termijnsparen.

De Tak 21 spaarverzekeringen richten zich tot beleggers die hun gelden enkele jaren wensen vast te zetten en die graag de zekerheid hebben van een gewaarborgd rendement op einddatum, zonder het risico te lopen het belegde kapitaal te verliezen.

Het rendement bestaat uit een gewaarborgd deel en daar bovenop een variabele niet gewaarborgde bonus. De laatste 5 jaar bedroeg het rendement van een Tak 21 spaarverzekering gemiddeld tussen 4% en 6% voor kosten en taksen.

De Tak 23 is een beleggingsproduct gekaderd in een verzekeringsproduct. Met een Tak 23-product kiest de klant voor een levensverzekering gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen. Deze formule laat u toe te beleggen volgens uw eigen risicoprofiel. U kunt niet alleen geleidelijk een vermogen opbouwen maar ook uw gezin beschermen tegen de financiële risico’s als gevolg van overlijden. Het zal u dan ook niet verwonderen dat dit het beleggingsproduct bij uitstek is in het kader van uw successieplanning.

Twijfelt u over uw specifieke verzekerings- en spaarbehoeften? Wij helpen u graag om het bos door de bomen te zien!

contacteer ons