Kantoor Palfliet

Heeft u een schade te melden?

Aangifte schadegeval

Bij een schadegeval is het belangrijk om ons zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte te brengen. Tijdens de kantooruren kunt u dit doen op: 09/324 63 85 of via info@palfliet.be

Buiten de kantooruren of op feestdagen kunt u aangifte doen via het noodnummer van uw maatschappij.


Bij aangifte dient u steeds volgende informatie door te geven:

  • Uw polisnummer
  • Datum en uur van het schadegeval
  • Oorzaak en omstandigheden
  • Aard en omvang van de schade
  • Identiteit en telefoongegevens van de betrokken partijen
  • Gegevens verbaliserende overheid en nummer van het proces-verbaal

Enkele tips indien u een schadegeval heeft:

  • Bij (poging tot) diefstal contacteert u eerst zo snel mogelijk de politie
  • Bewaar steeds zorgvuldig alle bewijsstukken (beschadigde voorwerpen, foto’s, verklaringen, ...)
  • Neem indien nodig dringende maatregelen om de schade te beperken of om toename van de schade te verkomen bv. plaatsen van een plaat i.g.v. een gebroken raam.
  • Vul bij een auto-ongeval altijd het europees aanrijdingformulier zo volledig mogelijk in. Let hierbij op het vermelden van het aantal (!) kruisjes, de schets van de voertuigen en de handtekening van de bestuurders.