Kantoor Palfliet

Investeringskrediet

Positie Kantoor Palfliet

Een investeringskrediet is een lening voor zelfstandigen, vrije beroepers en vennootschappen. Het doel moet dus een belangrijke bedrijfsinvestering zijn en kan zowel voor een roerend als onroerend goed zijn.

De goedkeuring van het krediet is sterk afhankelijk van de resultaten van de zaak of het bedrijf in de voorbije en ook komende 3 jaar, het vestigen van eventuele mogelijke waarborgen, alsook de deskundigheid van de zelfstandige of de bedrijfsleider zelf.

Het financieel plan dat bij de kredietvraag wordt voorgelegd aan de bank is een belangrijke factor en bepaalt het voorstel van kredietkeuze en looptijd.

Hoe beter de vraag geformuleerd en gefundeerd wordt hoe groter de kans op slagen dat de bank het krediet goedkeurt.

Een jarenlange ervarig als kredietadviseur bij een financiƫle instelling zorgt ervoor dat wij zowel de cliƫnt zijn vraag naar krediet correct kunnen verdedigen als ook de visie van de bank begrijpen en kunnen proberen bijsturen.

Ons motto is: De cirkel moet rond zijn!

gratis offerte